start  consult  welke klacht bij welk dier  mijn achtergrond  contact 

 

bachremedies

bioresonantie

fytotherapie

homeopathie

reiki

tteam

biochemische zouten

aromatische olien

Wat is homeopathie?Hahnemann

De grondlegger van de homeopathie zoals wij die kennen is Samuel Hahneman(1755-1843).

Uit onvrede met de toenmalige gevestigde geneeskunde begon hij te experimenteren op zichzelf en anderen. Zo kwam hij tot een nieuwe geneeskundige methode genaamd homeopathie.                               

 

De homeopathie  is opgebouwd uit 3 principes:

1) De Similia-regel: Een stof die ziekteverschijnselen teweegbrengt bij gezonde mensen, kan  diezelfde ziekteverschijnselen bij zieken genezen. "Het gelijke met het gelijkende genezen".

2) Geneesmiddelproeven: Om na te gaan welke verschijnselen een geneesmiddel bij een gezond persoon kan opwekken werd er uitgebreid onderzoek verricht; de geneesmiddelproef. De verzameling van alle verschijnselen bij verschillende proefpersonen die dezelfde stof hebben ingenomen, noemt men het geneesmiddelbeeld van die betreffende stof.

3) Potentiëren: Dit is een methode waarbij het geneesmiddel trapsgewijs verdund wordt en bij elke verdunningstrap krachtig geschud. Bij dit verdunningsproces neemt met elke stap de geneeskracht toe. Het gaat hierbij dan ook niet om de hoeveelheid werkzame stof die er erin zit maar om de energie van het middel die erin achter blijft. Hoe vaker we potentieren des te sterker die energie.  De potentie wordt als Letter gecombineerd met een getal weergeven  bijvoorbeeld D30 of C200

 

Er is onderscheid tussen complexmiddelen en simplexmiddelen. De klassieke homeopathie maakt uitsluitend gebruik van simplex (= enkelvoudige) middelen die precies op dit ene dier /mens past. Zelf gebruik ik alleen enkelvoudige middelen


De middelen zijn leverbaar in tabletten, druppels (met alcohol), korrels of granules. Meestal is de dosering laag evenals het aantal keren toedienen. Stelregel is hoe lager de potentie hoe frequenter geven en ook hoe acuter de klacht hoe frequenter. Hoe langer een kwaal bestaat des te meer tijd
is nodig om te genezen.

 

terug

 

 

 

 

                                         praktijk alternatieve geneeswijzen dieren   www.dierenwijzer.com   024-3223238