start  consult  welke klacht bij welk dier  mijn achtergrond  contact 

 

bachremedies

bioresonantie

fytotherapie

homeopathie

reiki

tteam

biochemische zouten

aromatische olien

Wat is Bioresonantie

Het begrip bio-resonantie bestaat uit bio(= leven) en resoneren. Het begrip resoneren betekent  weerklinken, meeklinken, meetrillen.Ooit liet men in een tv-reclame zien dat een zangeres met haar stem een glas kon laten breken. Als de stem exact dezelfde frequentie/trilling van het glas heeft dan gaat het glas meetrillen(=resoneren) en kan vervolgens breken.

In de geneeskunde betekent dit dat een lichaam alleen mee kan gaan trillen (resoneren) als het gevoelig is voor het signaal, dus als het lichaam de trilling “herkent”, of anders gezegd als de frequentie lichaamseigen is. Dit principe wordt bio-resonantie genoemd (bio- omdat het om levende organismen gaat).

 

Elke cel in het lichaam bestaat uit  moleculen die weer bestaan uit atomen. De lading van de atomen geven aan het molecuul een eigen trilling. Eiwitten, vetten, koolhydraten  maar ook water en  zuurstof hebben door hun moleculaire samenstelling niet alleen een chemische identiteit, maar ook een specifiek electromagnetische veld ofwel een specifieke trilling. Ieder mens en ieder dier heeft hierdoor ook een eigen uniek electromagnetisch trillingspatroon.

De electromagnetische trillingen zijn informatiedragers , maar ook de informatie zelf. Om uit te leggen wat hiermee wordt bedoeld de volgende vergelijking:  Vergelijk één trilling met een letter van het alfabet. Elke trilling ofwel elke letter op zich is een stukje informatie. Al die letters samengevoegd kunnen een zin vormen. Deze zin is zelf ook weer informatie. Door toedienen van electromagnetische trillingen worden daarom ook allerlei regelmechanismen in het lichaam in gang gezet worden.

 

Wat is Bioresonantie-therapie

Bioresonantie-therapie is de behandeling met electromagnetische trillingen van patienten en stoffen.

Bioresonantietherapie maakt gebruik van het feit dat ieder levend wezen een uniek trillingspatroon/lichaamseigenfrequentie heeft .Een therapeutische impuls kan slechts de beoogde uitwerking hebben als deze kan resoneren met het organisme.

 

Door de enorme welvaart staan we bloot aan luchtvervuiling,electro-smog zoals straling van mobiele telefoons, zendmasten en computers en vele giftige stoffen. In onze leefomgeving , ons voedsel en ook in huis bevinden zich ontelbare chemische stoffen,die soms enorm belastend kunnen zijn. Vervuiling van ons (inwendige) milieu is de oorzaak van de toename van veel chronische ziekten zoals huidklachten, astma, longproblemen.

 

Wanneer storende substanties, straling, maar ook  virussen en bacteriën langdurig inwerken op het lichaam worden cellen gestoord in hun werking. Het “lichaamseigen” frequentiepatroon is verstoord. De Bicom is een apparaat waarmee de trillingsinformatie van de patiënt kan worden afgenomen.Via een electrode op de huid van de patiënt wordt deze informatie naar het Bicom apparaat geleid. Het apparaat scheidt de gezonde en zieke trillingen.  De gezonde harmonische trillingen worden versterkt teruggeven, de ziekmakende disharmonische trillingen worden eerst gespiegeld en dan teruggeleid naar de patient. De ziekmakende trillingen worden op deze manier langzaam afgebouwd en kunnen bij herhaling van de therapie volledig verdwijnen.  

 

Met behulp van de Bicom is op een eenvoudige wijze vast te stellen voor welke substanties een allergie of intolerantie bestaat en met welke lichaamsvreemde stoffen mens of dier belast is. Afvalstoffen die jarenlang opgeslagen zijn geweest in het lichaam kunnen met de Bicom worden vrijgemaakt en uitgescheiden uit het lichaam. Hierdoor kan het lichaam zichzelf weer verder herstellen.

 

De  bioresonantietherapie kan bij vrijwel alle ziekten  ingezet worden,omdat deze bijna altijd  gepaard gaan met disharmonische trillingen.

 

terug

 

 

 

 

                                         praktijk alternatieve geneeswijzen dieren   www.dierenwijzer.com   024-3223238